Ágnes Csiszárik-Kocsir Ph.D. : Citation Profile


Are you Ágnes Csiszárik-Kocsir Ph.D.?

Óbudai Egyetem

3

H index

0

i10 index

13

Citations

RESEARCH PRODUCTION:

10

Articles

29

Chapters

RESEARCH ACTIVITY:

   12 years (2007 - 2019). See details.
   Cites by year: 1
   Journals where Ágnes Csiszárik-Kocsir Ph.D. has often published
   Relations with other researchers
   Recent citing documents: 0.    Total self citations: 0 (0 %)

MORE DETAILS IN:
ABOUT THIS REPORT:

   Permalink: http://citec.repec.org/pcs5
   Updated: 2020-10-17    RAS profile: 2020-04-06    
   Missing citations? Add them    Incorrect content? Let us know

Relations with other researchers


Works with:

Authors registered in RePEc who have co-authored more than one work in the last five years with Ágnes Csiszárik-Kocsir Ph.D..

Is cited by:

Cites to:

Gertler, Mark (3)

Carletti, Elena (1)

Demirguc-Kunt, Asli (1)

Jensen, Michael (1)

Hainz, Christa (1)

Kleimeier, Stefanie (1)

Babus, Ana (1)

Reinhart, Carmen (1)

Levine, Ross (1)

Hubbard, Robert (1)

Rogoff, Kenneth (1)

Main data


Where Ágnes Csiszárik-Kocsir Ph.D. has published?


Journals with more than one article published# docs
Economy & Business Journal5

Recent works citing Ágnes Csiszárik-Kocsir Ph.D. (2020 and 2019)


YearTitle of citing document

Works by Ágnes Csiszárik-Kocsir Ph.D.:


YearTitleTypeCited
2007TERÜLETFEJLESZTÉS NÉHÁNY IDŐSZERŰ DILEMMÁJA In: GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2016A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK PROJEKTFINANSZÍROZÁSA A 2005 ÉS 2015 KÖZÖTT VÉGREHAJTOTT TRANZAKCIÓK ALAPJÁN In: Journal of Central European Green Innovation.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2017THE HARMONY OF INTERESTS AND THE STRATEGIC BEHAVIOUR EXPECTED FROM MULTINATIONAL COMPANIES In: Economy & Business Journal.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2017THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BANK PRODUCTS AND THE FINANCIAL KNOWLEDGE ACCORDING TO THE RESULTS OF A QUESTIONNAIRE SURVEY In: Economy & Business Journal.
[Full Text][Citation analysis]
article1
2018REALISTIC CREDIT AMOUNT FOR SMES ACCORDING TO A QUESTIONNAIRE RESEARCH CARRIED OUT IN HUNGARY In: Economy & Business Journal.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2018UNDERSTANDING THE INNOVATION MANAGEMENT SYSTEM: THE CEN/TS TECHNICAL SPECIFICATION FOR A BETTER INNOVATION PERFORMANCE In: Economy & Business Journal.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2019CUSTOMER RETAINING BANK PRODUCTS ACCORDING TO A PRIMARY RESEARCH In: Economy & Business Journal.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2016Transformation of the international and European project finance market as a result of the crisis In: Financial and Economic Review.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2018Validity of Value-based Consumer Behaviour Models in Terms of the Financial Awareness of Generations Z and Y In: Public Finance Quarterly.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2008Financial Stability and Instability Presented by the Example of Sub Prime Crisis In: Proceedings-6th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (MEB 2008).
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2008International and National Trends in the Market of Eating Out In: Proceedings-6th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (MEB 2008).
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2009The Financial Specialities of Hungarian Public Education Compared with International Figures In: Proceedings-7th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (MEB 2009).
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2009The Motivations of Consumer Preferences and Choosing a Service Provider in the Domestic Market of Institutional Catering In: Proceedings-7th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (MEB 2009).
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2009The Role of Local Governments in Managing Educatinal Policy In: Proceedings-7th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (MEB 2009).
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2010Az önkormányzatok napi mûködését és az alapfokú oktatás finanszírozását befolyásoló tényezõk egy országos kvantitatív kutatás eredményei alapján In: Proceedings-8th International Conference on Mangement,Enterprise and Benchmarking (MEB 2010).
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2011Model of the food preferences and the mode of selecting of institutional catering based on the value systems In: Proceedings- 9th International Conference on Mangement, Enterprise and Benchmarking (MEB 2011).
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2012The perception of the recession due to the effects of the economic crisis in view of the questionnaire-based research results In: Proceedings- 10th International Conference on Mangement, Enterprise and Benchmarking (MEB 2012).
[Full Text][Citation analysis]
chapter3
2013Were the Workplaces in Danger after the Crisis – Answers based on a Questionnaire Research In: Proceedings- 11th International Conference on Mangement, Enterprise and Benchmarking (MEB 2013).
[Full Text][Citation analysis]
chapter1
2014How Conscious are the Youngsters Financially according to a Questionnaire Research In: Volume of Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st century.
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2014Has the Crisis Affected the Food Consumption? – Results Based on a Two-Round Questionnaire Survey In: Volume of Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st century.
[Full Text][Citation analysis]
chapter1
2015Germany Sneezes, Hungary Catches a Flu – Is it True? In: Volume of Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st century II.
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2007Basic principles of internal controlling at budgetary institutions In: Proceedings Papers of Business Sciences: Symposium for Young Researchers (FIKUSZ) 2007.
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2008The examination of time awareness in the preference of catering at places of work In: Proceedings Papers of Business Sciences: Symposium for Young Researchers (FIKUSZ) 2008.
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2008The significance of competencies in corporate competitiveness and in education In: Proceedings Papers of Business Sciences: Symposium for Young Researchers (FIKUSZ) 2008.
[Full Text][Citation analysis]
chapter1
2017How to finance renewable energy projects – facts and trends In: Proceedings of FIKUSZ 2017.
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2011A gazdasági – pénzügyi válság fogalmi értelmezése korcsoportonkénti és végzettség szerinti bontásban egy kutatás eredményeinek tükrében In: Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században.
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2012Életünk mindennapjai a válság után – avagy a válság hatásainak személyes észlelése kutatási adatok alapján In: Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században II..
[Full Text][Citation analysis]
chapter3
2013Mennyire befolyásolták a makrogazdasági mutatószámok a költségvetési helyzetképet a válság elõtt és után? – eredmények a Visegrádi négyek országcsoport adatai alapján In: Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században III..
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2014A helyi önkormányzatok eladósodásával járó kamatfizetési kötelezettség változása az ezredforduló után hazánkban és a visegrádi országokban In: Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IV..
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2015Szponzorok az olaj- és gázipari beruházások projektfinanszírozásban a 2014-es adatok alapján In: Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században V..
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2015A hazai vállalkozások által alkalmazott finanszírozási stratégiák egy kérdõíves kutatás eredményeinek tükrében In: Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században V..
[Full Text][Citation analysis]
chapter3
2015A gazdasági proaktivizmus hiánya a hazai gazdaságban és a válságkezelésben In: Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században V..
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2016A szervezetek versenyképességének alapjai: stratégiai menedzsment a hazai vállalkozásoknál In: Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VI..
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2017Akarva vagy akaratlanul – a válság etikájának tükre In: Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VII..
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2017Mibõl és hogyan – avagy a magyar vállalkozások projektfinanszírozási gyakorlata In: Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VII..
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2017A projektkockázatok és az tulajdonosi struktúra összefüggése egy kérdõíves kutatás eredményei alapján In: Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VII..
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2017A szervezeti kultúra és a méltányos eljárás hatása a szervezetek versenyképességére, illetve a csoportteljesítményre In: Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VII..
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2017Kokreativitás és innovatív együttmûködések a versenyképesség szolgálatában In: Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VII..
[Full Text][Citation analysis]
chapter0
2018Why Is It Important To Learn Finances? Results Based On The Opinion Of Z Generation In: Poslovna izvrsnost/Business Excellence.
[Full Text][Citation analysis]
article0

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated October, 6 2020. Contact: CitEc Team