Author citation profiles: Cheung Kong Graduate School of Business


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
Andre Bonfrer671740% 10
Huining Henry Cao11148770.23% 51
XINLEI CHEN55630% 12
Dong-Sung CHO58771.28% 3
YARU CHEN33480% 16
YUXIN CHEN14275891.34% 39
fangruo chen11155180.96% 37
Zhiwu Chen142516170.43% 85
jie gan674380% 54
LIANG GUO8101923.03% 32
Hua He12218180% 40
CHUAN HE551520% 25
Jennifer Chunyan Huang8103581.65% 17
bing jing7141991.49% 24
HAITAO LI12183901.02% 35
Lode LI12176910.58% 28
Wei Li13228290.84% 37
SHIBO LI331000% 14
xiaowei rose luo34540% 9
Jianping Mei194010171.07% 39
ZENG MING34921.08% 13
james ohlson7272790% 7
jihong Ou37730% 4
HUI OU-YANG882670.37% 33
Vithala Rao6141440.69% 4
mengze shi10133140.95% 26
Baohong SUN9163152.17% 21
YIJIANG WANG11444902.58% 19
michelle white11275692.23% 15
AIMIN YAN441350.74% 45
leslie young10398270.36% 25
WEINING ZHANG561320% 33
CHUNSHENG ZHOU8135240.19% 22
YUSHENG ZHENG8104800.21% 36
kevin zhu441981% 49
zhong zhang6102170.91% 10
Shaohui Zheng33392.5% 3

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated November, 2 2021. Contact: CitEc Team