Author citation profiles: Cheung Kong Graduate School of Business


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
Andre Bonfrer571340% 7
Huining Henry Cao11157810.26% 45
XINLEI CHEN45290% 5
Dong-Sung CHO48521.89% 2
YARU CHEN33350% 11
YUXIN CHEN10273792.07% 25
fangruo chen9153261.51% 23
Zhiwu Chen142512760.55% 67
jie gan572550% 31
LIANG GUO610756.25% 12
Hua He11216280% 31
CHUAN HE551010% 16
Jennifer Chunyan Huang892462.38% 17
Jingzhi Huang10243220.62% 8
bing jing6141102.65% 13
HAITAO LI12233931.01% 35
jing liu341180% 39
Lode LI12174650.85% 19
Wei Li11225931.17% 26
SHIBO LI33600% 8
xiaowei rose luo34260% 4
Jianping Mei17418011.23% 30
ZENG MING34671.47% 9
james ohlson7282000% 5
jihong Ou37360% 2
HUI OU-YANG682050.49% 25
Vithala Rao5141110.89% 3
mengze shi7131951.52% 16
Baohong SUN8161973.43% 13
V Brian Viard7141761.68% 13
YIJIANG WANG10454093.08% 16
michelle white372990.33% 8
AIMIN YAN441010.98% 33
leslie young9406620.45% 18
WEINING ZHANG56610% 15
CHUNSHENG ZHOU8133970.25% 49
YUSHENG ZHENG8102890.34% 22
zhong zhang6101491.32% 7

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated June, 2th 2018. Contact: CitEc Team