Author citation profiles: Cheung Kong Graduate School of Business


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
Andre Bonfrer671680% 9
Huining Henry Cao11148590.23% 50
XINLEI CHEN55600% 12
Dong-Sung CHO48731.35% 3
YARU CHEN33480% 16
YUXIN CHEN13275651.4% 37
fangruo chen11155120.97% 36
Zhiwu Chen142515840.44% 83
jie gan674100% 51
LIANG GUO8101762.76% 29
Hua He12217980% 39
CHUAN HE551450% 24
Jennifer Chunyan Huang8103431.72% 17
bing jing7141881.57% 23
HAITAO LI12183791.04% 34
Lode LI12176710.59% 27
Wei Li13227990.87% 36
SHIBO LI33960% 13
xiaowei rose luo34510% 8
Jianping Mei18409951.09% 38
ZENG MING34901.1% 12
james ohlson7272700% 7
jihong Ou37660% 3
HUI OU-YANG782630.38% 32
Vithala Rao6141410.7% 4
mengze shi10133020.98% 25
Baohong SUN9163062.24% 20
YIJIANG WANG11444732.67% 18
michelle white11275532.3% 14
AIMIN YAN441330.75% 44
leslie young10398050.37% 24
WEINING ZHANG561200% 30
CHUNSHENG ZHOU8135140.19% 22
YUSHENG ZHENG8104730.21% 36
kevin zhu441871.06% 46
zhong zhang6102110.94% 10
Shaohui Zheng33380% 3

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated November, 2 2020. Contact: CitEc Team