Author citation profiles: Cheung Kong Graduate School of Business


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
Andre Bonfrer671540% 9
Huining Henry Cao11158620.23% 50
XINLEI CHEN55490% 9
Dong-Sung CHO48671.47% 2
YARU CHEN33430% 14
YUXIN CHEN12274661.69% 31
fangruo chen11154461.11% 31
Zhiwu Chen142514440.48% 76
jie gan573130% 39
LIANG GUO7101164.13% 19
Hua He11216880% 34
CHUAN HE551270% 21
Jennifer Chunyan Huang892792.11% 19
Jingzhi Huang11243840.52% 9
bing jing7141551.9% 19
xiaoyang li33290% 14
HAITAO LI12224540.87% 41
jing liu441520% 50
Lode LI12175700.7% 23
Wei Li12226891.01% 31
SHIBO LI33780% 11
xiaowei rose luo34360% 6
Jianping Mei18419061.2% 34
ZENG MING34751.32% 10
james ohlson7282350% 6
jihong Ou37500% 2
HUI OU-YANG682320.43% 29
Vithala Rao6141240.8% 4
mengze shi9132431.22% 20
Baohong SUN9162462.77% 16
V Brian Viard7142151.38% 16
V. Brian Viard7172161.37% 13
YIJIANG WANG10454412.86% 17
michelle white373130.32% 8
AIMIN YAN441110.89% 37
leslie young10407300.41% 20
WEINING ZHANG56860% 21
CHUNSHENG ZHOU8134680.21% 58
YUSHENG ZHENG8104020.25% 30
zhong zhang6101761.12% 8
Shaohui Zheng33283.45% 2

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated July, 1st 2019. Contact: CitEc Team