Author citation profiles: Cheung Kong Graduate School of Business


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
Andre Bonfrer671630% 9
Huining Henry Cao11148100.25% 47
XINLEI CHEN55520% 10
Dong-Sung CHO48721.37% 3
YARU CHEN33440% 14
YUXIN CHEN12274911.6% 32
fangruo chen11154571.08% 32
Zhiwu Chen142515030.46% 79
jie gan673530% 44
LIANG GUO7101313.68% 21
Hua He12217800% 39
CHUAN HE551290% 21
Jennifer Chunyan Huang8103021.95% 15
bing jing7141661.78% 20
xiaoyang li33330% 16
HAITAO LI12183631.09% 33
Lode LI12175930.67% 24
Wei Li12227400.94% 33
SHIBO LI33860% 12
xiaowei rose luo34430% 7
Jianping Mei18409321.17% 35
ZENG MING34791.25% 11
james ohlson8282620% 6
jihong Ou37500% 2
HUI OU-YANG682430.41% 30
Vithala Rao6141310.76% 4
mengze shi9132551.16% 21
Baohong SUN9162612.61% 17
YIJIANG WANG11444572.77% 18
michelle white10285142.47% 13
AIMIN YAN441190.83% 39
leslie young10397660.39% 23
WEINING ZHANG56980% 24
CHUNSHENG ZHOU8134870.2% 21
YUSHENG ZHENG8104200.24% 32
kevin zhu441571.26% 39
zhong zhang6101921.03% 9
Shaohui Zheng33290% 2

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated May, 3 2020. Contact: CitEc Team