Author citation profiles: Cheung Kong Graduate School of Business


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
Andre Bonfrer571110% 6
Huining Henry Cao11157650.26% 45
XINLEI CHEN35240% 4
Dong-Sung CHO48511.92% 2
YARU CHEN33320% 10
YUXIN CHEN10273212.43% 21
fangruo chen9153141.57% 22
Zhiwu Chen142512530.56% 65
jie gan572370% 29
LIANG GUO510647.25% 10
Hua He11216150% 30
CHUAN HE55960% 16
Jennifer Chunyan Huang892412.43% 17
Jingzhi Huang9243100.64% 7
bing jing514982.97% 12
HAITAO LI12233781.05% 34
jing liu341110% 37
Lode LI12174570.87% 19
Wei Li11225811.19% 26
SHIBO LI33490% 7
xiaowei rose luo34250% 4
Jianping Mei16417841.26% 30
ZENG MING34661.49% 9
james ohlson7281980% 5
jihong Ou37360% 2
HUI OU-YANG682000.5% 25
Vithala Rao514971.02% 3
mengze shi7131641.8% 13
Baohong SUN7161693.98% 11
V Brian Viard7141691.74% 13
YIJIANG WANG10454033.13% 16
michelle white372990.33% 8
AIMIN YAN44981.01% 32
leslie young9406470.46% 18
WEINING ZHANG56520% 13
CHUNSHENG ZHOU8133860.26% 48
YUSHENG ZHENG8102810.35% 21
zhong zhang5101281.54% 6

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated March, 1 2018. Contact: CitEc Team