Andrzej Klimczuk : Citation Profile


Are you Andrzej Klimczuk?

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1

H index

0

i10 index

7

Citations

RESEARCH PRODUCTION:

21

Articles

95

Papers

7

Books

RESEARCH ACTIVITY:

   12 years (2006 - 2018). See details.
   Cites by year: 0
   Journals where Andrzej Klimczuk has often published
   Relations with other researchers
   Recent citing documents: 1.    Total self citations: 64 (90.14 %)

EXPERT IN:

   Demographic Economics
   Cultural Economics; Economic Sociology; Economic Anthropology
   Human Resources; Human Development; Income Distribution; Migration
   Personnel Economics

MORE DETAILS IN:
ABOUT THIS REPORT:

   Permalink: http://citec.repec.org/pkl107
   Updated: 2020-09-26    RAS profile: 2020-05-18    
   Missing citations? Add them    Incorrect content? Let us know

Relations with other researchers


Works with:

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (4)

Authors registered in RePEc who have co-authored more than one work in the last five years with Andrzej Klimczuk.

Is cited by:

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2)

Cites to:

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (42)

Spiezia, Vincenzo (2)

Lee, Ronald (1)

Carretero, Stephanie (1)

Centeno, Clara (1)

Main data


Where Andrzej Klimczuk has published?


Journals with more than one article published# docs
EconStor Open Access Articles17

Working Papers Series with more than one paper published# docs
MPRA Paper / University Library of Munich, Germany89
EconStor Research Reports / ZBW - Leibniz Information Centre for Economics5

Recent works citing Andrzej Klimczuk (2020 and 2019)


YearTitle of citing document
2019Challenges of Regional Development in the Context of Population Ageing. Analysis Based on the Example of Opolskie Voivodeship. (2019). Solga, Brygida ; Klemens, Brygida ; Heffner, Krystian . In: Sustainability. RePEc:gam:jsusta:v:11:y:2019:i:19:p:5207-:d:269853.

Full description at Econpapers || Download paper

Works by Andrzej Klimczuk:


YearTitleTypeCited
2015WARNER, MALCOLM (ED.) (2013), THE SOCIOLOGY OF THE WORKPLACE. ABINGDON: ROUTLEDGE. In: Review of Economic and Business Studies.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2014Podejscie umiarkowane w sporze o mozliwosc i uzytecznosc moralna kodyfikacji norm etycznych/Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification In: Annales. Ethics in Economic Life.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2014Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych (Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codifi.(2014) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2017Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II In: Palgrave Macmillan Books.
[Citation analysis]
book0
2007Drugie Życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2009Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2010Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych.(2010) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2009Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2006Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2008Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2008Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile.(2008) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2012Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper1
2012Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.(2012) In: EconStor Books.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 1
book
2012Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper1
2012Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim.(2012) In: EconStor Research Reports.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 1
paper
2013Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym.(2013) In: EconStor Research Reports.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
paper
2013Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland.(2013) In: EconStor Conference Papers.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
paper
2013Creative Ageing Policy in Regional Development In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2012Creative Ageing Policy in Regional Development.(2012) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2013Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2011Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy.(2011) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2013The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy.(2013) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2013Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies.(2013) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2013Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych.(2013) In: EconStor Research Reports.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
paper
2013Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim.(2013) In: EconStor Books.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
book
2011Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2011Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa.(2011) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2011Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2011Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki.(2011) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2013Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych.(2013) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2010Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2014Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2014Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej. Przegląd stanowisk etycznych In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2014Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych - szanse i wyzwania In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2010Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2010Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2011Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2012Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2009W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2009Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper1
2011Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Analysis of Intergenerational Policy Models In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Analysis of Intergenerational Policy Models.(2013) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2014Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2014Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region.(2014) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2011Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2014Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2012Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2012Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building.(2012) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2013Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2011Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Social Innovation Europe: Country Summary: Polska. Innowacje społeczne w Polsce In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Social Innovation Europe: Country Summary: Poland. Social Innovation in Poland In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Social Innovation Europe: Country Summary: Poland. Social Innovation in Poland.(2015) In: EconStor Research Reports.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
paper
2013Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2014Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2012Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2014Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper2
2014Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices.(2015) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2014Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples.(2015) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2015Aging in the Social Space In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Aging in the Social Space.(2015) In: EconStor Books.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
book
2015Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+ In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2009Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper1
2011Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2014Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2014Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2012Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2012Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2012Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2011Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2012Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2013Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century.(2013) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
article
2015Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015The Framework Catalogue of Digital Competences In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015The Framework Catalogue of Digital Competences.(2015) In: EconStor Research Reports.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
paper
2016Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2016Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper1
2016Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union.(2016) In: EconStor Open Access Articles.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 1
article
2015ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2015Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2016Inteligentne miasta przyjazne starzeniu się - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2016Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2014Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik: ein mehrsprachiges Kompendium.(2014) In: EconStor Books.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
book
2017Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium - Edition 2017 In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2017Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium - Edition 2017.(2017) In: EconStor Books.
[Full Text][Citation analysis]
This paper has another version. Agregated cites: 0
book
2013Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce In: MPRA Paper.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2016“Silver Economy” Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion (Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujeciu porownawczym. Proba wpr In: Problemy Zarzadzania.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2018Interpersonal social work skills for community practice In: Community Development.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2017Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy In: EconStor Books.
[Full Text][Citation analysis]
book0

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated July, 2 2020. Contact: CitEc Team