Aldona Zawojska : Citation Profile


Are you Aldona Zawojska?

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)

2

H index

0

i10 index

13

Citations

RESEARCH PRODUCTION:

8

Articles

5

Papers

RESEARCH ACTIVITY:

   14 years (2001 - 2015). See details.
   Cites by year: 0
   Journals where Aldona Zawojska has often published
   Relations with other researchers
   Recent citing documents: 2.    Total self citations: 0 (0 %)

MORE DETAILS IN:
ABOUT THIS REPORT:

   Permalink: http://citec.repec.org/pza251
   Updated: 2019-03-23    RAS profile: 2016-07-06    
   Missing citations? Add them    Incorrect content? Let us know

Relations with other researchers


Works with:

Authors registered in RePEc who have co-authored more than one work in the last five years with Aldona Zawojska.

Is cited by:

Davidova, Sophia (4)

Gorton, Matthew (4)

Chaplin, Hannah (2)

Sauer, Johannes (2)

Zawalińska, Katarzyna (1)

Henningsen, Arne (1)

Pisulewski, Andrzej (1)

Marzec, Jerzy (1)

Ferri, Giovanni (1)

Cites to:

Herrmann, Roland (4)

Salhofer, Klaus (4)

Anders, Sven (4)

Swinnen, Johan (3)

SEVESTRE, Patrick (3)

Gambacorta, Leonardo (3)

Goodwin, Barry (2)

Richardson, James (2)

Keefer, Philip (2)

Swagel, Phillip (2)

Knack, Stephen (2)

Main data


Where Aldona Zawojska has published?


Journals with more than one article published# docs
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego5
Roczniki (Annals)2

Recent works citing Aldona Zawojska (2018 and 2017)


YearTitle of citing document
2017Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach „soft commodities” z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych. (2017). Gorska, Anna ; Krawiec, Monika. In: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego. RePEc:ags:polpwa:264480.

Full description at Econpapers || Download paper

2017The Effect of CAP Subsidies on the Technical Efficiency of Polish Dairy Farms. (2017). Pisulewski, Andrzej ; Marzec, Jerzy. In: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics. RePEc:psc:journl:v:9:y:2017:i:3:p:243-273.

Full description at Econpapers || Download paper

Works by Aldona Zawojska:


YearTitleTypeCited
2005Do Cooperative Banks Really Serve Agricultural Sector in Poland? In: 2005 International Congress, August 23-27, 2005, Copenhagen, Denmark.
[Full Text][Citation analysis]
paper2
2008Young and Older Farmers’ Perception and Assessment of Government Agricultural Agencies in Poland In: 2008 International Congress, August 26-29, 2008, Ghent, Belgium.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2011Relationship of Development and Fiscal Indicators with Agricultural Producer Support in the OECD Economies In: 2011 International Congress, August 30-September 2, 2011, Zurich, Switzerland.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2014Quality of national governance and rural development: The case of the European Union countries In: 2014 International Congress, August 26-29, 2014, Ljubljana, Slovenia.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2014Globalna grabież ziemi rolniczej postrzegana przez pryzmat ekonomii politycznej In: Roczniki (Annals).
[Full Text][Citation analysis]
article0
2015Jakość rządzenia a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej In: Roczniki (Annals).
[Full Text][Citation analysis]
article0
2011Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolno-żywnościowych? In: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego.
[Full Text][Citation analysis]
article2
2009Zatrudnienie zagranicznej siły roboczej w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym na przykładzie zatrudnienia polskich pracowników w wybranych krajach UE In: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego.
[Full Text][Citation analysis]
article1
2008Distribution of EU and National Funds Supporting Agriculture and Rural Development: Empirical Insights from Mazovia Region In: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2007Ocena przez rolników instytucji realizujących wspólną politykę rolną oraz politykę rozwoju obszarów wiejskich w Polsce In: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2007The Distribution of Direct Payments of CAP to producers amongst EU Member States In: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2001The International Competitiveness of Polish Agriculture In: Post-Communist Economies.
[Full Text][Citation analysis]
article8
2010Homo agricola considered as homo economicus and homo politicus In: IAMO Forum 2010: Institutions in Transition – Challenges for New Modes of Governance.
[Full Text][Citation analysis]
paper0

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated February, 1st 2019. Contact: CitEc Team