Is this page useful for you? Then, help us to keep the service working. Please have a look to our donations page ... Thanks for your help!!

Journal of Agribusiness and Rural Development / University of Life Sciences, Poznan, Poland


0.04

Impact Factor

0.05

5-Years IF

2

5-Years H index

Main indicators


Raw data


IF AIF IF5 DOC CDO CCU CIF CIT D2Y C2Y D5Y C5Y %SC CiY II AII
19900.11000 (%)0.06
19910.1000 (%)0.04
19920.1000 (%)0.05
19930.13000 (%)0.06
19940.14000 (%)0.06
19950.17000 (%)0.1
19960.22000 (%)0.09
19970.22000 (%)0.09
19980.24000 (%)0.12
19990.3000 (%)0.15
20000.36000 (%)0.14
20010.36000 (%)0.16
20020.37000 (%)0.18
20030.39000 (%)0.19
20040.4000 (%)0.18
20050.42000 (%)0.2
20060.45000 (%)0.19
20070.38000 (%)0.16
20080.39000 (%)0.17
20090.36000 (%)0.17
20100.34000 (%)0.15
20110.4000 (%)0.19
20120.44000 (%)0.2
20130.49111100 (%)0.2
20140.5283941011116 (60%)0.23
20150.54951891194945 (45.5%)0.24
20160.030.60.039528460.02217861896 (%)0.27
20170.040.640.0547331150.051190828413 (%)0.28
IF: Impact Factor: C2Y / D2Y
AIF: Average Impact Factor for series in RePEc in year y
IF5: Impact Factor: C5Y / D5Y
DOC: Number of documents published in year y
CDO: Cumulative number of documents published until year y
CCU: Cumulative number of citations to papers published until year y
CIF: Cumulative impact factor
CIT: Number of citations to papers published in year y
D2Y: Number of articles published in y-1 plus y-2
C2Y: Cites in y to articles published in y-1 plus y-2
D5Y: Number of articles published in y-1 until y-5
C5Y: Cites in y to articles published in y-1 until y-5
%SC: Percentage of selft citations in y to articles published in y-1 plus y-2
CiY: Cites in year y to documents published in year y
II: Immediacy Index: CiY / Documents.
AII: Average Immediacy Index for series in RePEc in year y

 

50 most cited documents in this series:


#YearTitleCited
12014Czy subsydia ze wspólnej polityki rolnej UE są rentą polityczną? Próba konceptualizacji badań. (2014). Czyewski, Bazyli ; Brelik, Agnieszka. In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:253983.

Full description at Econpapers || Download paper

3
22015Wybrane czynniki kształtujące procesy reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). (2015). Grzelak, Aleksander . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:253629.

Full description at Econpapers || Download paper

2
32014Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku. (2014). Majchrzak, Adam ; Smdzik-Ambroy, Katarzyna . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:254013.

Full description at Econpapers || Download paper

1
42015KONDYCJA FINANSOWA GMIN WIEJSKICH WIELKOPOLSKI W LATACH 2007-2011. (2015). Bieniasz, Anna ; Goa, Zbigniew . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:209930.

Full description at Econpapers || Download paper

1
52014Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. (2014). Siedlecka, Agnieszka . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:252999.

Full description at Econpapers || Download paper

1
62016FINANCIAL SECURITY OF POLISH HOUSEHOLDS. (2016). Kozera, Agnieszka ; Gowicka-Wooszyn, Romana ; Stanisawska, Joanna . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:253922.

Full description at Econpapers || Download paper

1
72015ECONOMIC ZONING AS THE BASIS FOR DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURAL SUPPORT FOR REGIONAL AGRICULTURAL MARKETS IN UKRAINE: THEORETICAL APPROACH. (2015). Krupin, Vitaliy ; Chemerys, Vasyl . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:252494.

Full description at Econpapers || Download paper

1
82015Współczesna konsumpcja żywności – w pułapce paradoksu postmodernistycznego świata. (2015). Rogala, Anna . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:253613.

Full description at Econpapers || Download paper

1
92014Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w świetle wyników badań gospodarstw konwencjonalnych. (2014). Kociszewski, Karol . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:254010.

Full description at Econpapers || Download paper

1
102014Wpływ inwestycji przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej na potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych. (2014). Sass, Roman . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:252908.

Full description at Econpapers || Download paper

1
112015Zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w zależno- ści od położenia wobec miast. (2015). Ossowska, Luiza. In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:253665.

Full description at Econpapers || Download paper

1
122014Dezagraryzacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce – próba pomiaru zjawiska. (2014). Wojewodzic, Tomasz. In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:210305.

Full description at Econpapers || Download paper

1
132015Oznakowanie produktów żywnościowych a zrównoważona konsumpcja. (2015). Nestorowicz, Renata . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:253601.

Full description at Econpapers || Download paper

1
142014Przedsiębiorczość osób młodych na wsi – stymulatory i bariery. (2014). Psyk-Piotrowska, Elbieta ; Sudra, Ewelina . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:252907.

Full description at Econpapers || Download paper

1
152015Przedsiębiorcze działania mieszkańców wsi. (2015). Mularska-Kucharek, Monika . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:253663.

Full description at Econpapers || Download paper

1
162015REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE. (2015). Szarek, Stanisaw ; Nowogrodzka, Teresa . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:209941.

Full description at Econpapers || Download paper

1
172015THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF POLISH AGRI-FOOD PRODUCTS ON THE NAFTA MARKET UNDER THE TRADE-LIBERALIZATION PROCESS. (2015). Kita, Katarzyna ; Adenauer, Marcel . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:253304.

Full description at Econpapers || Download paper

1
182016CHANGES IN THE ORGANIZATION AND LOGISTICS OF SUPPLIES IN SUGAR FACTORIES (METHODOLOGICAL ASSUMPTIONS FOR THE STUDY OF EFFECTIVENESS). (2016). Polowczyk, Marcin ; Baum, Rafa . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:253969.

Full description at Econpapers || Download paper

1
192014Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce. (2014). Sadowski, Arkadiusz ; Czubak, Wawrzyniec . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:252899.

Full description at Econpapers || Download paper

1
202017COUNTRY LIFE QUALITY IN THE OPINION OF YOUNG PEOPLE IN RESPECT OF THEIR FIRST JOB LOCATION DECISION – SUBJECTIVE APPROACH. (2017). Pieczonka, Jacek. In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:259685.

Full description at Econpapers || Download paper

1
212015ZASOBY LEŚNE – BAZA SUROWCOWA I ZNACZENIE W AGROBIZNESIE. (2015). Piwowar, Arkadiusz. In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:209938.

Full description at Econpapers || Download paper

1
222015Determinanty kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa rolniczego. (2015). Pepliski, Benedykt ; Baum, Rafa ; Wajszczuk, Karol ; Wakowicz, Jarosaw ; Wawrzynowicz, Jacek . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:253295.

Full description at Econpapers || Download paper

1
232016CHANGES IN FOREIGN TRADE IN AGRI-FOOD PRODUCTS BETWEEN THE EU AND CHINA. (2016). Pawlak, Karolina ; Xie, Yumei ; Koodziejczak, Magorzata . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:253968.

Full description at Econpapers || Download paper

1
242014Miejsce sektora rolno-żywnościowego w gospodarce polskich regionów. (2014). Beba, Patrycja ; Poczta, Walenty . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:252895.

Full description at Econpapers || Download paper

1
252015ECONOMIC ZONING AS THE BASIS FOR DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURAL SUPPORT FOR REGIONAL AGRICULTURAL MARKETS IN UKRAINE: THEORETICAL APPROACH. (2015). Krupin, Vitaliy ; Chemerys, Vasyl . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:253625.

Full description at Econpapers || Download paper

1

50 most relevant documents in this series (papers most cited in the last two years)


#YearTitleCited
12014Czy subsydia ze wspólnej polityki rolnej UE są rentą polityczną? Próba konceptualizacji badań. (2014). Czyewski, Bazyli ; Brelik, Agnieszka. In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:253983.

Full description at Econpapers || Download paper

3
22015Wybrane czynniki kształtujące procesy reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). (2015). Grzelak, Aleksander . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:253629.

Full description at Econpapers || Download paper

2

Citing documents used to compute impact factor 8:


YearTitle
2017Financial stability of rural communes in Poland (Stabilnosc finansowa gmin wiejskich w Polsce). (2017). Kozera, Agnieszka. In: Research Reports. RePEc:sgm:resrep:v:2:i:24:y:2017:p:80-96.

Full description at Econpapers || Download paper

2017Diversification Synthetic Indicator for Evaluating the Financial Capacity of Local Government. The Case of Polish Voivodeships. (2017). Dziekaski, Pawe. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. RePEc:mup:actaun:actaun_2017065020611.

Full description at Econpapers || Download paper

2017Agriculture in Poland and Ukraine – Potential and Dynamics of Changes in Production. (2017). Wicki, Ludwik ; Zaburanna, Lesia ; Orlykovskyi, Mykola . In: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego. RePEc:ags:polpwa:266529.

Full description at Econpapers || Download paper

2017EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN POLISH FARMS BEFORE AND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION. (2017). Sass, Roman . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:264335.

Full description at Econpapers || Download paper

2017THE PROCESSES OF REPRODUCTION OF ASSETS AND THEIR SELECTED DETERMINANTS IN FARMS ENGAGED IN AGRICULTURAL ACCOUNTANCY (FADN) IN POLAND. (2017). Aleksander, Grzelak . In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:264282.

Full description at Econpapers || Download paper

2017THE DIRECT SALES PHENOMENON CONSIDERING THE STIPULATIONS TOWARDS THE CONSUMER AND PRODUCER. (2017). Katarzyna, Kokoszka. In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:264326.

Full description at Econpapers || Download paper

2017STATUS AND POSSIBILITIES OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE IN POLAND AS AN EXAMPLE OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN. (2017). Sylla, Marta ; Wider, Magorzata ; Olszewska, Julia. In: Journal of Agribusiness and Rural Development. RePEc:ags:pojard:259686.

Full description at Econpapers || Download paper

2017Innowacyjne kultury organizacyjne w grupach producentów rolnych. (2017). Domagalska-Grdys, Marta. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:268637.

Full description at Econpapers || Download paper

Recent citations (cites in year: CiY)


Recent citations received in 2016

YearCiting document

Recent citations received in 2015

YearCiting document

Recent citations received in 2014

YearCiting document

10 most frequent citing series


#SeriesCites

Warning!! This is still an experimental service. The results of this service should be interpreted with care, especially in research assessment exercises. The processing of documents is automatic. There still are errors and omissions in the identification of references. We are working to improve the software to increase the accuracy of the results.

Source data used to compute the impact factor of RePEc series.

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated December, 2th 2018. Contact: CitEc Team