Is this page useful for you? Then, help us to keep the service working. Please have a look to our donations page ... Thanks for your help!!

Citation Profile [Updated: 2019-12-04 10:36:47]
5 Years H
3
Impact Factor
0.07
5 Years IF
0.06
Data available in this report

[Raw data] [50 most cited papers] [50 most relevant papers] [cites used to compute IF] [Recent citations ][Frequent citing series ] [more data in EconPapers] [trace new citations] [Missing citations? Add them now] [Incorrect content? Let us know]

Main indicators
Raw Data

 

IF AIF CIF IF5 DOC CDO CIT NCI CCU D2Y C2Y D5Y C5Y SC %SC CiY II AII
1990 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04
1991 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04
1992 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04
1993 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05
1994 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05
1995 0 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
1996 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
1997 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09
1998 0 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
1999 0 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
2000 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15
2001 0 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15
2002 0 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21
2003 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
2004 0 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
2005 0 0.46 0 0 46 46 13 0 0 0 0 0 0.22
2006 0.07 0.46 0.07 0.07 44 90 9 6 6 46 3 46 3 6 100 1 0.02 0.21
2007 0.01 0.42 0.01 0.01 44 134 13 1 7 90 1 90 1 1 100 0 0.18
2008 0.07 0.44 0.05 0.06 43 177 7 8 15 88 6 134 8 7 87.5 0 0.21
2009 0.03 0.44 0.03 0.03 46 223 8 7 22 87 3 177 6 5 71.4 0 0.21
2010 0.02 0.43 0.03 0.04 46 269 7 9 31 89 2 223 8 8 88.9 0 0.18
2011 0.04 0.46 0.03 0.02 47 316 10 9 40 92 4 223 5 9 100 3 0.06 0.21
2012 0 0.47 0.01 0.01 47 363 10 5 45 93 226 3 4 80 0 0.19
2013 0.05 0.53 0.04 0.03 46 409 4 17 62 94 5 229 7 16 94.1 2 0.04 0.22
2014 0.04 0.55 0.02 0.03 43 452 18 9 71 93 4 232 7 1 11.1 0 0.22
2015 0.09 0.56 0.03 0.04 43 495 18 12 84 89 8 229 10 6 50 2 0.05 0.21
2016 0.12 0.58 0.04 0.06 41 536 6 20 104 86 10 226 13 4 20 1 0.02 0.2
2017 0.12 0.6 0.03 0.07 31 567 4 18 122 84 10 220 16 7 38.9 0 0.22
2018 0.07 0.76 0.03 0.06 28 595 0 19 141 72 5 204 12 5 26.3 0 0.31
IF: Impact Factor: C2Y / D2Y
AIF: Average Impact Factor for series in RePEc in year y
CIF: Cumulative impact factor
IF5: Impact Factor: C5Y / D5Y
DOC: Number of documents published in year y
CDO: Cumulative number of documents published until year y
CIT: Number of citations to papers published in year y
NCI: Number of citations in year y
CCU: Cumulative number of citations to papers published until year y
D2Y: Number of articles published in y-1 plus y-2
C2Y: Cites in y to articles published in y-1 plus y-2
D5Y: Number of articles published in y-1 until y-5
C5Y: Cites in y to articles published in y-1 until y-5
SC: selft citations in y to articles published in y-1 plus y-2
%SC: Percentage of selft citations in y to articles published in y-1 plus y-2
CiY: Cites in year y to documents published in year y
II: Immediacy Index: CiY / Documents.
AII: Average Immediacy Index for series in RePEc in year y
50 most cited documents in this series
#YearTitleCited
12005Dynamika konwergencji Polski z Unią Europejską. (2005). Growiec, Jakub. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2005:i:5-6:p:101-118.

Full description at Econpapers || Download paper

4
22014Sztywność płac nominalnych w modelach DSGE małej skali. Analiza empiryczna dla Polski. (2014). Kuchta, Zbigniew. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2014:i:6:p:31-56.

Full description at Econpapers || Download paper

4
32007Teorie internacjonalizacji. (2007). Jankowska, Barbara ; Gorynia, Marian. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2007:i:10:p:21-44.

Full description at Econpapers || Download paper

3
42011Determinanty zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce w okresach wysokiej i niskiej koniunktury. (2011). Tyrowicz, Joanna ; Cichocki, Stanisław. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2011:i:3:p:1-27.

Full description at Econpapers || Download paper

3
52010Born global – nowa generacja małych polskich przedsiębiorstw. (2010). Przybylska, Krystyna. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2010:i:7-8:p:63-84.

Full description at Econpapers || Download paper

3
62016Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych. (2016). Brodzicki, Tomasz ; Cioek, Dorota. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2016:i:2:p:59-76.

Full description at Econpapers || Download paper

3
72014Grawitacyjny model zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw. (2014). Mroczek, Katarzyna ; Tokarski, Tomasz ; Trojak, Mariusz . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2014:i:3:p:5-34.

Full description at Econpapers || Download paper

3
82011Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne. (2011). Duliniec, Elbieta. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2011:i:1-2:p:63-80.

Full description at Econpapers || Download paper

3
92014Performance of Polish IPO Firms: Size and Profitability Effect. (2014). Liziska, Joanna ; Czapiewski, Leszek. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2014:i:1:p:53-71.

Full description at Econpapers || Download paper

3
102006Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej. (2006). Wodarczyk, Robert W ; Tokarski, Tomasz ; Adamczyk, Andrzej. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2006:i:9:p:1-33.

Full description at Econpapers || Download paper

3
112007Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw. (2007). Jankowska, Barbara ; Gorynia, Marian. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2007:i:7-8:p:1-18.

Full description at Econpapers || Download paper

3
122011Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw. (2011). Nowara, Wanda ; Nowiski, Witold. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2011:i:3:p:29-45.

Full description at Econpapers || Download paper

2
132015Proces wzrostu przedsiębiorstwa w świetle podejścia zasobowego i teorii kosztów transakcyjnych. (2015). Gancarczyk, Marta. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:5:p:5-31.

Full description at Econpapers || Download paper

2
142007Efektywność wydatków na gimnazja. (2007). Jakubowski, Maciej. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2007:i:11-12:p:85-113.

Full description at Econpapers || Download paper

2
152012Mierzenie kapitału społecznego. (2012). Łopaciuk-Gonczaryk, Beata. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2012:i:1-2:p:1-24.

Full description at Econpapers || Download paper

2
162017Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1. (2017). Welfe, Aleksander ; Karp, Piotr . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2017:i:4:p:5-38.

Full description at Econpapers || Download paper

2
172015Regionalne zróżnicowanie efektów impulsu polityki pieniężnej w Polsce. (2015). Gajewski, Pawel. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:4:p:27-47.

Full description at Econpapers || Download paper

2
182008Oddziaływanie kapitału społecznego korporacji na efektywność pracowników. (2008). Łopaciuk-Gonczaryk, Beata. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2008:i:1-2:p:37-55.

Full description at Econpapers || Download paper

2
192012Metody ekonometryczne w modelach wzrostu gospodarczego. (2012). Goczek, Lukasz. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2012:i:10:p:49-71.

Full description at Econpapers || Download paper

2
202006Metody pomiaru szarej strefy. (2006). Cichocki, Stanisław. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2006:i:1-2:p:37-61.

Full description at Econpapers || Download paper

2
212014Oddziaływanie akumulacji rezerw dewizowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju. (2014). Dąbrowski, Marek ; Dbrowski, Marek A.. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2014:i:5:p:81-111.

Full description at Econpapers || Download paper

2
222007Warunki zrównoważonego wzrostu gospodarczego. (2007). Growiec, Jakub. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2007:i:11-12:p:1-16.

Full description at Econpapers || Download paper

2
232016Efektywność finansowa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. (2016). Lichota, Wojciech . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2016:i:1:p:99-130.

Full description at Econpapers || Download paper

2
242012Wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle wybranych krajów wschodzących. (2012). Rapacki, Ryszard ; Prochniak, Mariusz. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2012:i:1-2:p:65-96.

Full description at Econpapers || Download paper

2
252015Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach. (2015). Pipień, Mateusz ; Roszkowska, Sylwia. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:5:p:145-169.

Full description at Econpapers || Download paper

2
262013Ewolucja regionalnego zróżnicowania płac realnych w Polsce. (2013). Rokicki, Bartomiej . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2013:i:9:p:53-67.

Full description at Econpapers || Download paper

2
272011Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione – uwarunkowania i rozwój. (2011). Duliniec, Elbieta. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2011:i:5-6:p:1-20.

Full description at Econpapers || Download paper

2
282006Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa. (2006). Przybylska, Krystyna. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2006:i:3:p:41-57.

Full description at Econpapers || Download paper

2
292015Kiedy firmy sięgają po leasing?. (2015). nehrebecka, natalia ; Biaek-Jaworska, Anna ; Dzik-Walczak, Aneta . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:2:p:113-144.

Full description at Econpapers || Download paper

2
302009Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej. (2009). Wilkin, Jerzy. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2009:i:1-2:p:1-25.

Full description at Econpapers || Download paper

2
312005Alternatywne modele kapitalizmu. (2005). Wojtyna, Andrzej . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2005:i:9:p:1-23.

Full description at Econpapers || Download paper

1
322010Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów. (2010). Brzozowski, Jan ; Szarucki, Marek . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2010:i:3:p:63-78.

Full description at Econpapers || Download paper

1
332014Modele funkcjonowania i nadzoru państwa nad przedsiębiorstwami państwowymi. (2014). Kwiatkowski, Grzegorz ; Batowski, Maciej. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2014:i:4:p:5-26.

Full description at Econpapers || Download paper

1
342015Funkcja fiskalna i społeczna w powierzchniowym systemie opodatkowania nieruchomości na przykładzie gmin w Polsce. (2015). Felis, Pawe . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:3:p:133-158.

Full description at Econpapers || Download paper

1
352008Złote reguły akumulacji w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego. (2008). Tokarski, Tomasz ; Sulima, Anna ; Dykas, Pawe . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2008:i:11-12:p:47-75.

Full description at Econpapers || Download paper

1
362012Transformacja instytucji nieformalnych w Polsce. (2012). Gruszewska, Ewa . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2012:i:3:p:61-83.

Full description at Econpapers || Download paper

1
372009Efekty wprowadzenia dwóch stóp w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku. (2009). Morawski, Leszek . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2009:i:7-8:p:37-58.

Full description at Econpapers || Download paper

1
382014Innowacje otwarte polskich przedsiębiorstw. (2014). Lewandowska, Magorzata Stefania . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2014:i:2:p:53-80.

Full description at Econpapers || Download paper

1
392017Nowa faza dyskusji o kontroli międzynarodowych przepływów kapitału. (2017). Wojtyna, Andrzej. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2017:i:6:p:5-29.

Full description at Econpapers || Download paper

1
402006Konsekwencje wprowadzania euro w Polsce dla konsumentów indywidualnych. (2006). Berbeka, Jadwiga . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2006:i:10:p:81-99.

Full description at Econpapers || Download paper

1
412010Program badawczy Luca Paciolego. (2010). Niemczyk, Lesaw . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2010:i:9:p:83-96.

Full description at Econpapers || Download paper

1
422015Incentives for Attracting FDI: The Case of the Lodz Region. (2015). wierkocki, Janusz ; Urbaniak, Wojciech ; Doroyski, Tomasz. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:1:p:147-169.

Full description at Econpapers || Download paper

1
432015Współpraca polskich przedsiębiorstw w sferze innowacji a wsparcie z funduszy unijnych. (2015). Lewandowska, Magorzata Stefania ; Kowalski, Arkadiusz Micha . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:4:p:69-89.

Full description at Econpapers || Download paper

1
442005Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu. (2005). Rokicki, Bartomiej . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2005:i:10:p:3-23.

Full description at Econpapers || Download paper

1
452008Ranking poziomu rozwoju krajów Unii Europejskiej. (2008). Stec, Magorzata. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2008:i:7-8:p:99-118.

Full description at Econpapers || Download paper

1
462013Wpływ unijnej polityki spójności na wielkość produktu i zatrudnienia w polskich regionach. (2013). Cieślik, Andrzej ; Rokicki, Bartomiej ; Cielik, Andrzej. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2013:i:3:p:57-77.

Full description at Econpapers || Download paper

1
472016The Vulnerability of Polish Regions to the Challenges of the Modern Economy. (2016). Gawlikowska-Hueckel, Krystyna ; Szlachta, Jacek . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2016:i:4:p:23-46.

Full description at Econpapers || Download paper

1
482005Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na nastroje gospodarcze w województwie lubelskim. (2005). Kowerski, Mieczysaw . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2005:i:7-8:p:101-111.

Full description at Econpapers || Download paper

1
492010Propozycje zmian bodźców podatkowych wspierających działalność B+R polskich przedsiębiorstw. (2010). Adamczyk, Adam . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2010:i:11-12:p:41-60.

Full description at Econpapers || Download paper

1
502014Dynamika płac w cyklu życia a indywidualny stan zdrowia. (2014). Magda, Iga ; Lis, Maciej. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2014:i:4:p:121-142.

Full description at Econpapers || Download paper

1
50 most relevant documents in this series (papers most cited in the last two years)
#YearTitleCited
12015Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach. (2015). Pipień, Mateusz ; Roszkowska, Sylwia. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:5:p:145-169.

Full description at Econpapers || Download paper

2
22016Efektywność finansowa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. (2016). Lichota, Wojciech . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2016:i:1:p:99-130.

Full description at Econpapers || Download paper

2
32015Regionalne zróżnicowanie efektów impulsu polityki pieniężnej w Polsce. (2015). Gajewski, Pawel. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:4:p:27-47.

Full description at Econpapers || Download paper

2
42011Determinanty zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce w okresach wysokiej i niskiej koniunktury. (2011). Tyrowicz, Joanna ; Cichocki, Stanisław. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2011:i:3:p:1-27.

Full description at Econpapers || Download paper

2
52016Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych. (2016). Brodzicki, Tomasz ; Cioek, Dorota. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2016:i:2:p:59-76.

Full description at Econpapers || Download paper

2
62014Sztywność płac nominalnych w modelach DSGE małej skali. Analiza empiryczna dla Polski. (2014). Kuchta, Zbigniew. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2014:i:6:p:31-56.

Full description at Econpapers || Download paper

2
Citing documents used to compute impact factor: 5
YearTitle
2018
2018
2018Effectiveness of special economic zones of Poland. (2018). Pastusiak, Radosaw ; Keller, Jakub ; Jasiniak, Magdalena ; Bolek, Monika . In: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci/Proceedings of Rijeka Faculty of Economics. RePEc:rfe:zbefri:v:36:y:2018:i:1:p:263-285.

Full description at Econpapers || Download paper

2018The Concept of Sustainable Development in the Functioning of Municipalities Belonging to Special Economic Zones in Poland. (2018). Lusarczyk, Beata ; Grondys, Katarzyna . In: Sustainability. RePEc:gam:jsusta:v:10:y:2018:i:7:p:2169-:d:154364.

Full description at Econpapers || Download paper

2018Crude oil price and speculative activity: a cointegration analysis. (2018). Socha, Robert ; Wdowiski, Piotr. In: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics. RePEc:psc:journl:v:10:y:2018:i:3:p:263-304.

Full description at Econpapers || Download paper

Recent citations
Recent citations received in 2017

YearCiting document

Recent citations received in 2016

YearCiting document
2016Innovation intensity as a driver of firm’s internationalization intensity: evidence for Poland. (2016). Brodzicki, Tomasz. In: Ekonomia journal. RePEc:eko:ekoeko:46_11.

Full description at Econpapers || Download paper

Recent citations received in 2015

YearCiting document
2015Corruption and Export Performance in Post-communist Countries: Evidence from Firm-level Data. (2015). Goczek, Lukasz ; Cieślik, Andrzej ; Cielik, Andrzej. In: Ekonomia journal. RePEc:eko:ekoeko:42_79.

Full description at Econpapers || Download paper

2015Złote reguły akumulacji kapitału w grawitacyjnym modelu wzrostu gospodarczego. (2015). Filipowicz, Katarzyna ; Trojak, Mariusz ; Tokarski, Tomasz . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:3:p:27-47.

Full description at Econpapers || Download paper