Is this page useful for you? Then, help us to keep the service working. Please have a look to our donations page ... Thanks for your help!!

Citation Profile [Updated: 2020-06-03 07:38:54]
5 Years H
2
Impact Factor
0
5 Years IF
0
Data available in this report

[Raw data] [50 most cited papers] [50 most relevant papers] [cites used to compute IF] [Recent citations ][Frequent citing series ] [more data in EconPapers] [trace new citations] [Missing citations? Add them now] [Incorrect content? Let us know]

Main indicators
Raw Data

 

IF AIF CIF IF5 DOC CDO CIT NCI CCU D2Y C2Y D5Y C5Y SC %SC CiY II AII
1990 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04
1991 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04
1992 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04
1993 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05
1994 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
1995 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
1996 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
1997 0 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
1998 0 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
1999 0 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
2000 0 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15
2001 0 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16
2002 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21
2003 0 0.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
2004 0 0.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21
2005 0 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
2006 0 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21
2007 0 0.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19
2008 0 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21
2009 0 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21
2010 0 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
2011 0 0.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21
2012 0 0.47 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.19
2013 0 0.53 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.22
2014 0 0.55 0 0 349 350 11 0 1 1 0 0 0.21
2015 0 0.55 0 0 328 678 13 0 349 350 0 0 0.21
2016 0.01 0.56 0.01 0.01 2 680 0 6 6 677 6 678 6 0 0 0.2
2017 0.02 0.58 0.01 0.02 524 1204 3 14 20 330 6 680 12 4 28.6 2 0 0.21
2018 0 0.7 0.01 0.01 191 1395 4 9 29 526 1 1203 7 0 0 0.28
2019 0 0.88 0 0 160 1555 2 6 35 715 3 1394 5 0 1 0.01 0.33
IF: Impact Factor: C2Y / D2Y
AIF: Average Impact Factor for series in RePEc in year y
CIF: Cumulative impact factor
IF5: Impact Factor: C5Y / D5Y
DOC: Number of documents published in year y
CDO: Cumulative number of documents published until year y
CIT: Number of citations to papers published in year y
NCI: Number of citations in year y
CCU: Cumulative number of citations to papers published until year y
D2Y: Number of articles published in y-1 plus y-2
C2Y: Cites in y to articles published in y-1 plus y-2
D5Y: Number of articles published in y-1 until y-5
C5Y: Cites in y to articles published in y-1 until y-5
SC: selft citations in y to articles published in y-1 plus y-2
%SC: Percentage of selft citations in y to articles published in y-1 plus y-2
CiY: Cites in year y to documents published in year y
II: Immediacy Index: CiY / Documents.
AII: Average Immediacy Index for series in RePEc in year y
50 most cited documents in this series
#YearTitleCited
12014Partnerstwa międzysektorowe – lokalne grupy działania jako instrument wykorzystania zasobów lokalnych w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. (2014). Guzal-Dec, Danuta. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:205160.

Full description at Econpapers || Download paper

2
22015OCENA ZRÓWNOWAŻENIA PRODUKCJI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWACH UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM ZA POMOCĄ MODELU RISE. (2015). Kopiski, Jerzy ; Feledyn-Szewczyk, Beata. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:233104.

Full description at Econpapers || Download paper

2
32015DYLEMATY WDRAŻANIA INNOWACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH. (2015). Stru, Mirosaw ; Kalinowski, Julian . In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:233243.

Full description at Econpapers || Download paper

1
42017THE FINANCIAL EFFECTS OF INVESTMENTS REALISED UNDER SUSTAINABLE DEVELOPMENT – A CASE OF A POLISH COMPANY REPRESENTING THE RENDERING INDUSTRY. (2017). Apiski, Pawe ; Huterska, Agnieszka ; Apiska, Justyna. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:293467.

Full description at Econpapers || Download paper

1
52014MODELOWANIE SUBIEKTYWNEJ OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WARUNKÓW PRACY ROLNIKÓW. (2014). Parliska, Maria ; Pietrych, Ukasz . In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:204928.

Full description at Econpapers || Download paper

1
62019AMMONIA EMISSION FROM ANIMAL PRODUCTION IN POLAND ON A REGIONAL SCALE. (2019). Faber, Antoni ; Jarosz, Zuzanna. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:293907.

Full description at Econpapers || Download paper

1
72015CHARAKTERYSTYCZNE CECHY NOWEGO PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020. (2015). Mickiewicz, Antoni . In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:232990.

Full description at Econpapers || Download paper

1
82015Typ funkcjonalny a samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. (2015). Wysocki, Feliks ; Kozera, Agnieszka. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:233493.

Full description at Econpapers || Download paper

1
92018Consumer food cooperatives as complex adaptive networks – the case of five cooperatives from Poland. (2018). MacIejczak, Mariusz ; Zakharov, Kiryll. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:293697.

Full description at Econpapers || Download paper

1
102014KONKURENCYJNOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. (2014). Gostomczyk, Waldemar. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:205223.

Full description at Econpapers || Download paper

1
112015BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE Z PERSPEKTYWY KRAJÓW SŁABO I WYSOKO ROZWINIĘTYCH. (2015). Kraciuk, Jakub . In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:233190.

Full description at Econpapers || Download paper

1
122016Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja w strategiach rozwoju polskich regionów. (2016). Adamowicz, Mieczysaw. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:257344.

Full description at Econpapers || Download paper

1
132014IMPLEMENTING ECO-INNOVATIONS. DETERMINANTS AND EFFECTS. (2014). Kowalska, Aleksandra. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:204917.

Full description at Econpapers || Download paper

1
142019SPATIAL DIVERSIFICATION OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT AN D THE FINANCIAL SITUATION OF RURAL COMMUNES IN THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP. (2019). Dziekaski, Pawe ; Prus, Piotr. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:293819.

Full description at Econpapers || Download paper

1
152014IMPACT OF LAND USE CHANGE ON LAND VALUE IN HUNGARY. (2014). Toth-Naar, Zsuzsanna ; Vinogradov, Sergey A ; Molnar, Mark . In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:206021.

Full description at Econpapers || Download paper

1
162015WPŁYW INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY NOWA WIEŚ WIELKA. (2015). Zawisza, Sawomir ; Pachut, Tomasz . In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:233471.

Full description at Econpapers || Download paper

1
172018Ekonomiczne uzasadnienie stosowania herbicydów i biostymulatorów w uprawie ziemniaków jadalnych. (2018). Mystkowska, Iwona ; Guszczak, Boena ; Gugaa, Marek ; Zarzecka, Krystyna . In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:293668.

Full description at Econpapers || Download paper

1
182014Zrównoważenie produkcji rolniczej w wybranych gospodarstwach województwa małopolskiego. (2014). Kania, Jozef ; Kapon, Agnieszka . In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:205164.

Full description at Econpapers || Download paper

1
192015DIVERSITY OF FADN MILK FARMS IN THE REGIONS OF THE EUROPEAN UNION IN 2011. (2015). Guth, Marta. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:233163.

Full description at Econpapers || Download paper

1
202015Długookresowe zmiany w dochodach z polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej. (2015). Zawalińska, Katarzyna ; Ws, Adam ; Zawaliska, Katarzyna ; Majewski, Edward. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:233528.

Full description at Econpapers || Download paper

1
212014ZASTOSOWANIE ANALIZY SKUPIEŃ DO BADANIA ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNEGO POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO ROLNICTWA W POLSCE. (2014). Kamiska, Agnieszka ; Nowak, Anna. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:201838.

Full description at Econpapers || Download paper

1
222018CULTIVATION OF LEGUME CROPS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE AGRICULTURE. (2018). Miglak-Krajewska, Magdalena. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:293808.

Full description at Econpapers || Download paper

1
232014STRUKTURA ORAZ INTENSYWNOŚĆ UŻYTKOWANIA GRUNTÓW ROLNYCH W MIASTACH I NA OBSZARACH PODMIEJSKICH. (2014). Sroka, Wojciech. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:206015.

Full description at Econpapers || Download paper

1
242015EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW ROLNICZYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZMIAN POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH – OCENA W LATACH 1996-2011. (2015). Sass, Roman . In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:233445.

Full description at Econpapers || Download paper

1
252017WYBRANE PROBLEMY RACHUNKU DOCHODÓW ROLNICZYCH. (2017). Kryszak, Ukasz. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:293575.

Full description at Econpapers || Download paper

1
262019IMPACT OF AGGLOMERATIONS ON SOCIAL, AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL TRANSFORMATIONS OF NEIGHBOURING MUNICIPALITIES. (2019). Cymanow, Piotr ; Badach, Elbieta. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:302813.

Full description at Econpapers || Download paper

1
272015ZNACZENIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE. (2015). Komorowska, Dorota. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:233116.

Full description at Econpapers || Download paper

1
282015RENTOWNOŚĆ AKTYWÓW PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH W POLSCE – OCENA PORÓWNAWCZA. (2015). Zawadzka, Danuta ; Szafraniec-Siluta, Ewa . In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:233527.

Full description at Econpapers || Download paper

1
292014ŚRODOWISKOWA OCENA ROZWOJU ROLNICTWA W POLSCE W UJĘCIU REGIONALNYM. (2014). Jankowiak, Janusz ; Dbrowicz, Radosaw ; Holka, Magorzata ; Biekowski, Jerzy F.. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:201480.

Full description at Econpapers || Download paper

1
302018PROBLEMS WITH THE LOGISTICS OF SUPPLYING DAIRY PLANTS WITH MILK. (2018). Roman, Monika. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:293725.

Full description at Econpapers || Download paper

1
312014WYBRANE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ. (2014). Piotrowska, Agnieszka . In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:205999.

Full description at Econpapers || Download paper

1
322015ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE SYTUACJI DOCHODOWEJ GMIN A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE. (2015). Strzelczyk, Wojciech ; Stanny, Monika . In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:233309.

Full description at Econpapers || Download paper

1
332017FOOD SAFETY IN UKRAINE AND ITS FACTORS. (2017). Cherevko, Heorhiy. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:293535.

Full description at Econpapers || Download paper

1
342014Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw mlecznych w oparciu o wybrane wskaźniki produkcyjne i agroekologiczne. (2014). Bojarszczuk, Jolanta . In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:205148.

Full description at Econpapers || Download paper

1
352017EXPLORING THE FACTORS OF FARMLAND ABANDONMENT – A CASE STUDY OF THE CHOSEN POLISH METROPOLITAN AREAS. (2017). Krzyk, Piotr ; Ponka, Aleksandra ; Sroka, Wojciech. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:294522.

Full description at Econpapers || Download paper

1
362015HOW TO ANALYZE BIOECONOMY?. (2015). MacIejczak, Mariusz. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:233499.

Full description at Econpapers || Download paper

1
372018Social Sustainab ility in Agricultural Farms with Selected Types of Production in European Union countries. (2018). Midoda, Dariusz ; Matuszewska, Adrianna ; Matuszczak, Anna ; Kodowska, Magorzata ; Czyewski, Bazyli. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:293704.

Full description at Econpapers || Download paper

1
382014BIOGOSPODARKA JAKO STRATEGICZNY ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA. (2014). Pajewski, Tomasz . In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:205245.

Full description at Econpapers || Download paper

1
50 most relevant documents in this series (papers most cited in the last two years)
#YearTitleCited
12015OCENA ZRÓWNOWAŻENIA PRODUKCJI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWACH UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM ZA POMOCĄ MODELU RISE. (2015). Kopiski, Jerzy ; Feledyn-Szewczyk, Beata. In: Roczniki (Annals). RePEc:ags:paaero:233104.

Full description at Econpapers || Download paper

2
Citing documents used to compute impact factor: 3
YearTitle
2019Towards Sustainable Agriculture—Agronomic and Economic Effects of Biostimulant Use in Common Bean Cultivation. (2019). Kwaniewski, Dariusz ; Kobus, Zbigniew ; Hara, Patryk ; Pawowska, Anna ; Czerwiska, Ewa ; Kocira, Sawomir ; Kubo, Maciej ; Szparaga, Agnieszka. In: Sustainability. RePEc:gam:jsusta:v:11:y:2019:i:17:p:4575-:d:260184.

Full description at Econpapers || Download paper

2019Between Imitation and Embeddedness: Three Types of Polish Alternative Food Networks. (2019). Wroblewski, Micha ; Bilewicz, Aleksandra ; Piewak, Ruta ; Goszczyski, Wojciech . In: Sustainability. RePEc:gam:jsusta:v:11:y:2019:i:24:p:7059-:d:296186.

Full description at Econpapers || Download paper

2019Determinants of Farmland Abandonment in Selected Metropolitan Areas of Poland: A Spatial Analysis on the Basis of Regression Trees and Interviews with Experts. (2019). Strus, Miroslaw ; Wojewodzic, Tomasz ; Polling, Bernd ; Sroka, Wojciech ; Podlinska, Olga ; Stolarczyk, Paulina. In: Sustainability. RePEc:gam:jsusta:v:11:y:2019:i:11:p:3071-:d:235899.

Full description at Econpapers || Download paper

Recent citations
Recent citations received in 2019

YearCiting document
2019THE FINANCIAL SITUATION AS A STIMULANT OF THE COMPETITIVE POSITION OF RURAL COMMUNES IN THE SWIETOKRZYSKIE VOIVODESHIP. (2019). Karpinska, Urszula ; Pawlik, Andrzej. In: Baltic Journal of Economic Studies. RePEc:bal:journl:2256-0742:2017:5:5:1.

Full description at Econpapers || Download paper

Recent citations received in 2018

YearCiting document

Recent citations received in 2017

YearCiting document
2017Agriculture in Poland and Ukraine – Potential and Dynamics of Changes in Production. (2017). Wicki, Ludwik ; Zaburanna, Lesia ; Orlykovskyi, Mykola. In: Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego. RePEc:ags:polpwa:266529.

Full description at Econpapers || Download paper

2017Public-Private Partnership in Building Sustainable Development of the Kuyavian-Pomeranian Voivodship. (2017). Huterska, Agnieszka. In: European Journal of Interdisciplinary Studies Articles. RePEc:eur:ejisjr:205.

Full description at Econpapers || Download paper