Is this page useful for you? Then, help us to keep the service working. Please have a look to our donations page ... Thanks for your help!!

Citation Profile [Updated: 2021-04-01 17:48:24]
5 Years H
4
Impact Factor
0.06
5 Years IF
0.03
Data available in this report

[Raw data] [50 most cited papers] [50 most relevant papers] [cites used to compute IF] [Recent citations ][Frequent citing series ] [more data in EconPapers] [trace new citations] [Missing citations? Add them now] [Incorrect content? Let us know]

Main indicators
Raw Data

 

IF AIF CIF IF5 DOC CDO CIT NCI CCU D2Y C2Y D5Y C5Y SC %SC CiY II AII
1990 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04
1991 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04
1992 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04
1993 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05
1994 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
1995 0 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
1996 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
1997 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
1998 0 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
1999 0 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13
2000 0 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
2001 0 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15
2002 0 0.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19
2003 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19
2004 0 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
2005 0 0.46 0 0 46 46 16 0 0 0 0 0 0.21
2006 0.07 0.46 0.07 0.07 44 90 11 6 6 46 3 46 3 6 100 1 0.02 0.21
2007 0.02 0.42 0.01 0.02 44 134 15 2 8 90 2 90 2 2 100 0 0.18
2008 0.07 0.44 0.05 0.06 43 177 9 8 16 88 6 134 8 7 87.5 0 0.2
2009 0.03 0.43 0.04 0.03 46 223 11 8 24 87 3 177 6 5 62.5 1 0.02 0.21
2010 0.02 0.43 0.03 0.04 46 269 11 9 33 89 2 223 8 8 88.9 0 0.18
2011 0.05 0.45 0.03 0.03 47 316 12 10 43 92 5 223 6 10 100 3 0.06 0.2
2012 0.01 0.45 0.02 0.02 47 363 11 6 49 93 1 226 4 4 66.7 0 0.19
2013 0.05 0.51 0.04 0.03 46 409 4 18 67 94 5 229 8 16 88.9 2 0.04 0.21
2014 0.04 0.53 0.02 0.03 43 452 19 11 78 93 4 232 7 1 9.1 0 0.2
2015 0.09 0.52 0.03 0.04 43 495 20 13 92 89 8 229 10 6 46.2 2 0.05 0.2
2016 0.12 0.52 0.04 0.06 41 536 6 22 114 86 10 226 13 4 18.2 1 0.02 0.19
2017 0.12 0.53 0.04 0.07 31 567 6 20 134 84 10 220 16 8 40 0 0.19
2018 0.07 0.59 0.03 0.06 28 595 1 20 154 72 5 204 12 5 25 0 0.23
2019 0.05 0.66 0.01 0.03 24 619 1 9 163 59 3 186 5 3 33.3 0 0.24
2020 0.06 0.99 0.02 0.03 25 644 0 10 173 52 3 167 5 2 20 0 0.4
IF: Impact Factor: C2Y / D2Y
AIF: Average Impact Factor for series in RePEc in year y
CIF: Cumulative impact factor
IF5: Impact Factor: C5Y / D5Y
DOC: Number of documents published in year y
CDO: Cumulative number of documents published until year y
CIT: Number of citations to papers published in year y
NCI: Number of citations in year y
CCU: Cumulative number of citations to papers published until year y
D2Y: Number of articles published in y-1 plus y-2
C2Y: Cites in y to articles published in y-1 plus y-2
D5Y: Number of articles published in y-1 until y-5
C5Y: Cites in y to articles published in y-1 until y-5
SC: selft citations in y to articles published in y-1 plus y-2
%SC: Percentage of selft citations in y to articles published in y-1 plus y-2
CiY: Cites in year y to documents published in year y
II: Immediacy Index: CiY / Documents.
AII: Average Immediacy Index for series in RePEc in year y
50 most cited documents in this series
#YearTitleCited
12011Determinanty zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce w okresach wysokiej i niskiej koniunktury. (2011). Tyrowicz, Joanna ; Cichocki, Stanisław. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2011:i:3:p:1-27.

Full description at Econpapers || Download paper

4
22010Born global – nowa generacja małych polskich przedsiębiorstw. (2010). Przybylska, Krystyna. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2010:i:7-8:p:63-84.

Full description at Econpapers || Download paper

4
32005Dynamika konwergencji Polski z UniÄ… EuropejskÄ…. (2005). Growiec, Jakub. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2005:i:5-6:p:101-118.

Full description at Econpapers || Download paper

4
42014Sztywność płac nominalnych w modelach DSGE małej skali. Analiza empiryczna dla Polski. (2014). Kuchta, Zbigniew. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2014:i:6:p:31-56.

Full description at Econpapers || Download paper

4
52014Grawitacyjny model zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw. (2014). Mroczek, Katarzyna ; Tokarski, Tomasz ; Trojak, Mariusz . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2014:i:3:p:5-34.

Full description at Econpapers || Download paper

3
62014Performance of Polish IPO Firms: Size and Profitability Effect. (2014). Liziska, Joanna ; Czapiewski, Leszek. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2014:i:1:p:53-71.

Full description at Econpapers || Download paper

3
72006Bezrobocie transformacyjne w Europie Åšrodkowej i Wschodniej. (2006). Wodarczyk, Robert W ; Tokarski, Tomasz ; Adamczyk, Andrzej. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2006:i:9:p:1-33.

Full description at Econpapers || Download paper

3
82007Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw. (2007). Jankowska, Barbara ; Gorynia, Marian. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2007:i:7-8:p:1-18.

Full description at Econpapers || Download paper

3
92011Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne. (2011). Duliniec, Elbieta. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2011:i:1-2:p:63-80.

Full description at Econpapers || Download paper

3
102007Teorie internacjonalizacji. (2007). Jankowska, Barbara ; Gorynia, Marian. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2007:i:10:p:21-44.

Full description at Econpapers || Download paper

3
112017Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1. (2017). Welfe, Aleksander ; Karp, Piotr . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2017:i:4:p:5-38.

Full description at Econpapers || Download paper

3
122016Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych. (2016). Brodzicki, Tomasz ; Cioek, Dorota. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2016:i:2:p:59-76.

Full description at Econpapers || Download paper

3
132006Konwergencja warunkowa w krajach transformacji. (2006). Roszkowska, Sylwia ; Rogut, Aleksandra. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2006:i:9:p:35-55.

Full description at Econpapers || Download paper

2
142006Metody pomiaru szarej strefy. (2006). Cichocki, Stanisław. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2006:i:1-2:p:37-61.

Full description at Econpapers || Download paper

2
152014Oddziaływanie akumulacji rezerw dewizowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju. (2014). Dąbrowski, Marek ; Dbrowski, Marek A.. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2014:i:5:p:81-111.

Full description at Econpapers || Download paper

2
162007Warunki zrównoważonego wzrostu gospodarczego. (2007). Growiec, Jakub. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2007:i:11-12:p:1-16.

Full description at Econpapers || Download paper

2
172016Efektywność finansowa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. (2016). Lichota, Wojciech . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2016:i:1:p:99-130.

Full description at Econpapers || Download paper

2
182005Kombinowanie prognoz gospodarki Polski. (2005). Maciejewski, Wojciech ; Greszta, Micha. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2005:i:5-6:p:49-61.

Full description at Econpapers || Download paper

2
192012Metody ekonometryczne w modelach wzrostu gospodarczego. (2012). Goczek, Lukasz. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2012:i:10:p:49-71.

Full description at Econpapers || Download paper

2
202015Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach. (2015). Pipień, Mateusz ; Roszkowska, Sylwia. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:5:p:145-169.

Full description at Econpapers || Download paper

2
212013Ewolucja regionalnego zróżnicowania płac realnych w Polsce. (2013). Rokicki, Bartomiej . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2013:i:9:p:53-67.

Full description at Econpapers || Download paper

2
222005Rola zmian cen dóbr handlowych we wzroście dochodu krajowego Polski, Czech i Węgier. (2005). Kolasa, Marcin ; Doebeli, Barbara. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2005:i:9:p:25-45.

Full description at Econpapers || Download paper

2
232011Kryzys finansów publicznych czy kryzys płatniczy krajów PIIGS?. (2011). Koronowski, Adam. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2011:i:5-6:p:69-84.

Full description at Econpapers || Download paper

2
242006Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa. (2006). Przybylska, Krystyna. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2006:i:3:p:41-57.

Full description at Econpapers || Download paper

2
252015Kiedy firmy sięgają po leasing?. (2015). nehrebecka, natalia ; Biaek-Jaworska, Anna ; Dzik-Walczak, Aneta . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:2:p:113-144.

Full description at Econpapers || Download paper

2
262007Efektywność wydatków na gimnazja. (2007). Jakubowski, Maciej. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2007:i:11-12:p:85-113.

Full description at Econpapers || Download paper

2
272012Wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle wybranych krajów wschodzących. (2012). Rapacki, Ryszard ; Prochniak, Mariusz. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2012:i:1-2:p:65-96.

Full description at Econpapers || Download paper

2
282015Wrażliwość zatrudnienia na zmiany PKB w Polsce a elastyczność instytucji rynku pracy. (2015). Tyrowicz, Joanna ; Gradzewicz, Michał ; Cichocki, Stanisław. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:4:p:91-116.

Full description at Econpapers || Download paper

2
292014Modele funkcjonowania i nadzoru państwa nad przedsiębiorstwami państwowymi. (2014). Kwiatkowski, Grzegorz ; Batowski, Maciej. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2014:i:4:p:5-26.

Full description at Econpapers || Download paper

2
302011Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione – uwarunkowania i rozwój. (2011). Duliniec, Elbieta. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2011:i:5-6:p:1-20.

Full description at Econpapers || Download paper

2
312015Proces wzrostu przedsiębiorstwa w świetle podejścia zasobowego i teorii kosztów transakcyjnych. (2015). Gancarczyk, Marta. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:5:p:5-31.

Full description at Econpapers || Download paper

2
322015Współpraca polskich przedsiębiorstw w sferze innowacji a wsparcie z funduszy unijnych. (2015). Lewandowska, Magorzata Stefania ; Kowalski, Arkadiusz Micha . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:4:p:69-89.

Full description at Econpapers || Download paper

2
332007Ekonomiczne efekty polityki regionalnej. (2007). Gajewski, Pawe. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2007:i:1-2:p:59-81.

Full description at Econpapers || Download paper

2
342008Oddziaływanie kapitału społecznego korporacji na efektywność pracowników. (2008). Łopaciuk-Gonczaryk, Beata. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2008:i:1-2:p:37-55.

Full description at Econpapers || Download paper

2
352011Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw. (2011). Nowara, Wanda ; Nowiski, Witold. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2011:i:3:p:29-45.

Full description at Econpapers || Download paper

2
362009Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej. (2009). Wilkin, Jerzy. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2009:i:1-2:p:1-25.

Full description at Econpapers || Download paper

2
372006Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii. (2006). Kunasz, Marek . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2006:i:10:p:33-48.

Full description at Econpapers || Download paper

2
382009Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce. (2009). Wodarczyk, Robert W ; Tokarski, Tomasz ; Adamczyk, Andrzej. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2009:i:9:p:87-108.

Full description at Econpapers || Download paper

2
392012Mierzenie kapitału społecznego. (2012). Łopaciuk-Gonczaryk, Beata. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2012:i:1-2:p:1-24.

Full description at Econpapers || Download paper

2
402015Regionalne zróżnicowanie efektów impulsu polityki pieniężnej w Polsce. (2015). Gajewski, Pawel. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:4:p:27-47.

Full description at Econpapers || Download paper

2
4120181
422010Propozycje zmian bodźców podatkowych wspierających działalność B+R polskich przedsiębiorstw. (2010). Adamczyk, Adam . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2010:i:11-12:p:41-60.

Full description at Econpapers || Download paper

1
432015Rola usług rynkowych w procesach rozwojowych gospodarki Polski. (2015). Tyrowicz, Joanna ; Strzelecki, Paweł ; Hagemejer, Jan ; Gradzewicz, Michał ; Growiec, Jakub ; Puchalska, Katarzyna ; Jankiewicz, Zofia . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:2:p:163-193.

Full description at Econpapers || Download paper

1
442007Optymalne stopy inwestycji w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego. (2007). Tokarski, Tomasz . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2007:i:9:p:1-18.

Full description at Econpapers || Download paper

1
452012Determinanty czasu trwania bezrobocia absolwentów w Polsce. (2012). Wincenciak, Leszek ; Gajderowicz, Tomasz ; Grotkowska, Gabriela. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2012:i:11-12:p:79-103.

Full description at Econpapers || Download paper

1
462015Ile jest wolnych miejsc pracy w Polsce?. (2015). Pater, Robert ; Gałecka-Burdziak, Ewa ; Gaecka-Burdziak, Ewa . In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2015:i:5:p:171-186.

Full description at Econpapers || Download paper

1
472005Polityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii. (2005). Kowalski, Arkadiusz M. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2005:i:4:p:73-98.

Full description at Econpapers || Download paper

1
482008Funkcjonowanie systemu celnego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. (2008). Mosiej, Gerard. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2008:i:9:p:97-116.

Full description at Econpapers || Download paper

1
492017Employment Protection Legislation and Its Impact on the Elasticity of Employment in OECD Countries. (2017). Kwiatkowski, Eugeniusz ; Wodarczyk, Przemysaw. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2017:i:3:p:29-53.

Full description at Econpapers || Download paper

1
502009Produktywność czynników w krajach OECD. (2009). Growiec, Jakub ; Mar, Ukasz. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2009:i:9:p:23-47.

Full description at Econpapers || Download paper

1
50 most relevant documents in this series (papers most cited in the last two years)
#YearTitleCited
12011Determinanty zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce w okresach wysokiej i niskiej koniunktury. (2011). Tyrowicz, Joanna ; Cichocki, Stanisław. In: Gospodarka Narodowa. RePEc:sgh:gosnar:y:2011:i:3:p:1-27.

Full description at Econpapers || Download paper

2
Citing documents used to compute impact factor: 3
YearTitle
2020Dynamika dostosowa? transakcyjnej rezerwy p?ynno?ci przedsi?biorstw do poziomu optymalnego. (2020). Nehrebecka, Natalia ; Mirota, Fryderyk. In: Bank i Kredyt. RePEc:nbp:nbpbik:v:51:y:2020:i:6:p:613-638.

Full description at Econpapers || Download paper

2020Assessing energy and economic impacts of large-scale policy shocks based on Input-Output analysis: Application to Brexit. (2020). Heun, Matthew Kuperus ; Guevara, Zeus ; Rocco, Matteo V. In: Applied Energy. RePEc:eee:appene:v:274:y:2020:i:c:s0306261920308126.

Full description at Econpapers || Download paper

2020The role of interactive learning in innovation capability building in multinational subsidiaries: A micro-level study of biotechnology in Brazil. (2020). Larsen, Henrik ; Figueiredo, Paulo N ; Hansen, Ulrich E. In: Research Policy. RePEc:eee:respol:v:49:y:2020:i:6:s0048733320300755.

Full description at Econpapers || Download paper

Recent citations
Recent citations received in 2019

YearCiting document

Recent citations received in 2018

YearCiting document

Recent citations received in 2017

YearCiting document