Is this page useful for you? Then, help us to keep the service working. Please have a look to our donations page ... Thanks for your help!!

Citation Profile [Updated: 2022-11-01 10:22:50]
5 Years H Index
4
Impact Factor (IF)
0
5 Years IF
0.14
Data available in this report

[Raw data] [50 most cited papers] [50 most relevant papers] [cites used to compute IF] [Recent citations ][Frequent citing series ] [more data in EconPapers] [trace new citations] [Missing citations? Add them now] [Incorrect content? Let us know]

Main indicators
Raw Data

 

IF AIF CIF IF5 DOC CDO CIT NCI CCU D2Y C2Y D5Y C5Y SC %SC CiY II AII
0000 0 2 2 0 0
2008 0 0.49 0 0 37 39 6 0 0 0 0 0 0.23
2009 0 0.47 0 0 39 78 6 0 37 37 0 0 0.24
2010 0.01 0.48 0.01 0.01 43 121 16 1 1 76 1 76 1 1 100 0 0.21
2011 0.05 0.52 0.05 0.04 28 149 10 8 9 82 4 119 5 6 75 0 0.24
2012 0.08 0.51 0.05 0.05 30 179 2 9 18 71 6 147 7 5 55.6 0 0.22
2013 0.02 0.56 0 0.01 40 219 11 1 19 58 1 177 1 0 0 0.24
2014 0 0.55 0.01 0.01 41 260 13 2 21 70 180 1 0 0 0.23
2015 0.01 0.55 0.02 0.02 58 318 15 6 27 81 1 182 4 4 66.7 1 0.02 0.23
2016 0.09 0.53 0.07 0.08 30 348 12 25 52 99 9 197 15 11 44 1 0.03 0.21
2017 0.03 0.55 0.04 0.04 20 368 5 16 68 88 3 199 7 6 37.5 0 0.21
IF: Impact Factor: C2Y / D2Y
AIF: Average Impact Factor for series in RePEc in year y
CIF: Cumulative impact factor
IF5: Impact Factor: C5Y / D5Y
DOC: Number of documents published in year y
CDO: Cumulative number of documents published until year y
CIT: Number of citations to papers published in year y
NCI: Number of citations in year y
CCU: Cumulative number of citations to papers published until year y
D2Y: Number of articles published in y-1 plus y-2
C2Y: Cites in y to articles published in y-1 plus y-2
D5Y: Number of articles published in y-1 until y-5
C5Y: Cites in y to articles published in y-1 until y-5
SC: selft citations in y to articles published in y-1 plus y-2
%SC: Percentage of selft citations in y to articles published in y-1 plus y-2
CiY: Cites in year y to documents published in year y
II: Immediacy Index: CiY / Documents.
AII: Average Immediacy Index for series in RePEc in year y
50 most cited documents in this series
#YearTitleCited
12010PROGRAM LEADER W KRAJACH EUROPY ÅšRODKOWEJ. (2010). Chevalier, Pascal ; Maurel, Marie-Claude . In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231138.

Full description at Econpapers || Download paper

6
22010LEADER W POLSCE. DROGI IMPLEMENTACJI PROGRAMU. (2010). Halamska, Maria ; Piewak, Ruta ; Michalska, Sylwia . In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231143.

Full description at Econpapers || Download paper

6
32017Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS. (2017). Standar, Aldona. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:268641.

Full description at Econpapers || Download paper

4
42014PRODUKCYJNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ZIEMI ROLNEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ICH FORM PRAWNO-ORGANIZACYJNYCH. (2014). Dzun, Wodzimierz . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:230464.

Full description at Econpapers || Download paper

4
52016Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich. (2016). Gradziuk, Piotr. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:256940.

Full description at Econpapers || Download paper

4
62011SCENY ROZWOJU LOKALNEGO W POLSCE: DEKORACJE I AKTORZY. (2011). Halamska, Maria. In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231387.

Full description at Econpapers || Download paper

4
72016Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland. (2016). Stanny, Monika ; Kozdro, Edyta ; Rosner, Andrzej . In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:268627.

Full description at Econpapers || Download paper

4
82013Zagospodarowanie ziemi rolniczej w Polsce w okresie przed- i poakcesyjnym w ujęciu regionalnym. (2013). Dzun, Wodzimierz ; Musia, Wiesaw . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231658.

Full description at Econpapers || Download paper

3
92009PROBLEMY POPRAWY STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE. (2009). Dzun, Wodzimierz ; Jozwiak, Wojciech . In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:230838.

Full description at Econpapers || Download paper

3
102010UBYTEK UŻYTKÓW ROLNYCH NA CELE POZAROLNICZE W POLSCE. (2010). Gorska, Jolanta ; Michna, Waldemar . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231140.

Full description at Econpapers || Download paper

3
112015Typy obszarów wiejskich w Polsce ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i dynamikę przedsiębiorstw. (2015). Zarębski, Patrycjusz ; Zarbski, Patrycjusz . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:232013.

Full description at Econpapers || Download paper

3
122015SPECYFIKA ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE: CIĘŻAR PRZESZŁOŚCI I OBECNE UWARUNKOWANIA. (2015). Halamska, Maria. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:230454.

Full description at Econpapers || Download paper

3
132014GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH A KAPITAŁ SPOŁECZNY – POTENCJALNE ZALEŻNOŚCI. (2014). Łopaciuk-Gonczaryk, Beata ; Falkowski, Jan ; Fakowski, Jan ; Chlebicka, Aleksandra. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231563.

Full description at Econpapers || Download paper

2
142013The role of small farms in Italy: between subsistence and diversification. (2013). Vanni, Francesco ; Henke, Roberto ; Ascione, Elisa . In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231639.

Full description at Econpapers || Download paper

2
152010POTENCJAŁ POLSKIEGO ROLNICTWA PIĘĆ LAT PO AKCESJI DO UE JAKO PRZESŁANKA JEGO KONKURENCYJNOŚCI. (2010). Pawlak, Karolina ; Poczta, Walenty . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:230956.

Full description at Econpapers || Download paper

2
162011BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH W USA. (2011). Pawlak, Karolina. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231262.

Full description at Econpapers || Download paper

2
172015KRYTERIA DEFINIOWANIA GOSPODARSTW RODZINNYCH W WYBRANYCH KRAJACH. (2015). Drygas, Mirosaw . In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:230444.

Full description at Econpapers || Download paper

2
182016The Social Process of Defining Quality Food, Based on the Opinions of Polish Consumer Cooperative Members. (2016). Piewak, Ruta . In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:268632.

Full description at Econpapers || Download paper

2
192008POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKIEGO SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO NA JEDNOLITYM RYNKU EUROPEJSKIM. (2008). Poczta, Walenty ; Pawlak, Karolina. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:230495.

Full description at Econpapers || Download paper

2
202013The role of small farms in Italy: between subsistence and diversification. (2013). Vanni, Francesco ; Henke, Roberto ; Ascione, Elisa . In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231637.

Full description at Econpapers || Download paper

2
212009ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE A PROBLEM REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI. (2009). Stanny, Monika . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:230942.

Full description at Econpapers || Download paper

2
222013Towarowość a sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w Polsce. (2013). Szarek, Stanisaw ; Nowogrodzka, Teresa ; Podstawka, Marian . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231645.

Full description at Econpapers || Download paper

2
232011TYPOLOGIA WIEJSKICH OBSZARÓW PERYFERYJNYCH POD WZGLĘDEM ANATOMII STRUKTURY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ. (2011). Stanny, Monika . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231254.

Full description at Econpapers || Download paper

2
242014WIELOWYMIAROWA ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ GMIN WIEJSKICH W POLSCE W LATACH 2007–2011. (2014). Bieniasz, Anna ; uczak, Aleksandra ; Goa, Zbigniew . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231568.

Full description at Econpapers || Download paper

2
252015Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju. (2015). Piwowar, Arkadiusz ; Dziku, Maciej . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:232018.

Full description at Econpapers || Download paper

2
262011WPŁYW PROPONOWANEJ REFORMY SYSTEMU DOPŁAT BEZPOŚREDNICH PO 2013 ROKU NA SYTUACJĘ POLSKIEGO ROLNICTWA. (2011). Czubak, Wawrzyniec ; Sadowski, Arkadiusz ; Poczta, Walenty . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231383.

Full description at Econpapers || Download paper

2
272008KAPITAŁ LUDZKI ELITARNYCH GOSPODARSTW ROLNICZYCH. (2008). Gradziuk, Barbara . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:230452.

Full description at Econpapers || Download paper

1
282014CONTEMPORARY REALITIES AND EUROINTEGRATION PROSPECTS OF RURAL DEVELOPMENT IN UKRAINE. (2014). Krupin, Vitaliy ; Maksymenko, Anna ; Prytula, Khrystyna . In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231567.

Full description at Econpapers || Download paper

1
292017The Role of Local Action Groups in the Process of Multifunctional Development of a Peripheral Region. A Case Study of the Region of Lublin, Poland. (2017). Guzal-Dec, Danuta ; Zwoliska-Ligaj, Magdalena. In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:276372.

Full description at Econpapers || Download paper

1
302009ROLNICTWO JAKO „PRZECHOWALNIA” NADWYŻEK SIŁY ROBOCZEJ W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W POLSCE. (2009). Błąd, Marta ; Bd, Marta . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:230936.

Full description at Econpapers || Download paper

1
312013Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej. (2013). Wilkin, Jerzy. In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231641.

Full description at Econpapers || Download paper

1
322010SZKODY ŁOWIECKIE W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH. (2010). Flis, Marian . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231142.

Full description at Econpapers || Download paper

1
332015Szanse polskiego rynku żywności tradycyjnej i regionalnej a zachowania konsumentów. (2015). Rejman, Krystyna ; Nagalska, Hanna ; Halicka, Ewa . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:232016.

Full description at Econpapers || Download paper

1
342012GOSPODARSTWA RODZINNE WOBEC WYZWAŃ WYŻYWIENIA I OCHRONY ŚRODOWISKA – UJĘCIE GLOBALNE. (2012). Zegar, Jozef S. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231551.

Full description at Econpapers || Download paper

1
352016Efektywność emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie Unii Europejskiej. (2016). Klepacki, Bogdan ; Wysokiski, Marcin ; Goasa, Piotr . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:262402.

Full description at Econpapers || Download paper

1
362008DETERMINANTY SYTUACJI WYŻYWIENIOWEJ LUDNOŚCI ŚWIATA. (2008). Dec, Maria ; Poczta, Walenty ; Pawlak, Karolina. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:230478.

Full description at Econpapers || Download paper

1
372014WIEŚ, OBSZAR WIEJSKI, LUDNOŚĆ WIEJSKA – O PROBLEMACH Z ICH DEFINIOWANIEM. WIELOWYMIAROWE SPOJRZENIE. (2014). Stanny, Monika . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231577.

Full description at Econpapers || Download paper

1
382010POZIOM ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO GMIN WIEJSKICH REGIONU ZIELONYCH PŁUC POLSKI WZGLĘDEM KLASYFIKACJI OBSZAROWEJ SIECI NATURA 2000. (2010). Stanny, Monika . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:230959.

Full description at Econpapers || Download paper

1
392011WIELOFUNKCYJNOŚĆ WSI I ROLNICTWA A ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY. (2011). Wilkin, Jerzy. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231380.

Full description at Econpapers || Download paper

1
402015ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE „WIEJSKIEJ EUROPY. (2015). Halamska, Maria. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:233826.

Full description at Econpapers || Download paper

1
412008CZY POWSTANIE MIĘDZYNARODOWA DEFINICJA OBSZARU WIEJSKIEGO W EUROPIE?. (2008). Depraz, Samuel . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:230445.

Full description at Econpapers || Download paper

1
422012WHAT EFFECTS DOES NATIONAL REGULATION HAVE ON LEADER PROGRAMMING IN EU-27?. (2012). Chevalier, Pascal . In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231540.

Full description at Econpapers || Download paper

1
432016Propozycja delimitacji regionów agroturystycznych w Polsce. (2016). Przezborska-Skobiej, Lucyna ; Sobotka, Sawomir. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:257239.

Full description at Econpapers || Download paper

1
442014ZIEMIA ROLNICZA – DOBRO WIELOFUNKCYJNE. (2014). Wilkin, Jerzy. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231576.

Full description at Econpapers || Download paper

1
452013Charakter bezrobocia w Polsce i na wsi w przekroju województw w latach 2006–2009. (2013). Koodziejczak, Wodzimierz ; Wysocki, Feliks. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231652.

Full description at Econpapers || Download paper

1
462015Skutki energetycznego wykorzystania biomasy. (2015). Banaszuk, Piotr ; Roj-Rojewski, Sawomir ; Czubaszek, Robert ; Wysocka-Czubaszek, Agnieszka . In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:232029.

Full description at Econpapers || Download paper

1
472014RYNKI ZAKORZENIONE – KONCEPCJA URUCHOMIENIA MECHANIZMÓW LOKALNEGO ROZWOJU. (2014). Jasiski, Jakub ; Piewak, Ruta ; Michalska, Sylwia . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231561.

Full description at Econpapers || Download paper

1
482015Modele gospodarstw rolnych w państwach Unii Europejskiej. (2015). Sadowski, Arkadiusz ; Beba, Patrycja ; Szuba-Baraska, Ewelina ; Poczta, Walenty . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:232012.

Full description at Econpapers || Download paper

1
492012ZMIANY STRUKTURALNE W CHOWIE KRÓW I PRODUKCJI MLEKA W POLSCE W LATACH 1990–2010. (2012). Dzun, Piotr . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231538.

Full description at Econpapers || Download paper

1
502014PLURIACTIVITIES ON FAMILY FARMS. (2014). BÅ‚Ä…d, Marta ; Bad, Marta . In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:230463.

Full description at Econpapers || Download paper

1
50 most relevant documents in this series (papers most cited in the last two years)
#YearTitleCited
12016Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich. (2016). Gradziuk, Piotr. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:256940.

Full description at Econpapers || Download paper

4
22017Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS. (2017). Standar, Aldona. In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:268641.

Full description at Econpapers || Download paper

4
32016Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland. (2016). Stanny, Monika ; Kozdro, Edyta ; Rosner, Andrzej . In: Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:268627.

Full description at Econpapers || Download paper

3
42014WIELOWYMIAROWA ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ GMIN WIEJSKICH W POLSCE W LATACH 2007–2011. (2014). Bieniasz, Anna ; uczak, Aleksandra ; Goa, Zbigniew . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231568.

Full description at Econpapers || Download paper

2
52011TYPOLOGIA WIEJSKICH OBSZARÓW PERYFERYJNYCH POD WZGLĘDEM ANATOMII STRUKTURY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ. (2011). Stanny, Monika . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:231254.

Full description at Econpapers || Download paper

2
62015Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju. (2015). Piwowar, Arkadiusz ; Dziku, Maciej . In: Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo). RePEc:ags:polvaa:232018.

Full description at Econpapers || Download paper

2
Citing documents used to compute impact factor:
YearTitle
Recent citations